top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BOXINTERIOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-284), przy Al. Krakowska 4/6

Ochrona danych realizowana jest przez BOXINTERIOR ze szczególną starannością, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować dane podane przez Państwa jako kontaktowe, takie jak – dla przykładu – imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu lub dane przekazane w dokumencie cv (o ile celem ich podania była aplikacja na oferowane przez BOXINTERIOR stanowisko pracy).

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w zakresie i w celu:

  • niezbędnym do skorzystania z oferty BOXINTERIOR i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług, a następnie w celu realizacji zawartej umowy,

  • utrzymywania relacji biznesowych,

  • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarczamy,

  • zgodnym z wyrażoną przez Państwa zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem,

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dla przykładu w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),

  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zawartej umowy.

Uwaga: BOXINTERIOR nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.boxinterior.eu

BOXINTERIOR będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to koniecznie dla skorzystania z oferty i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług oraz gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z BOXINTERIOR, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem

e-mail: t.teresak@boxinterior.eu

 

  1. Polityka cookies

Na stronie www.boxinterior.eu  wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer BOXINTERIOR na komputerze użytkownika. Tę informację serwer firmy BOXINTERIOR może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną www.boxinterior.eu  z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Na stronie www.boxinterior.eu  technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik stron www.boxinterior.eu jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.boxinterior.eu  oraz do administracji serwerem firmy BOXINTERIOR.

 

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie www.boxinterior.eu  jest regulowana osobnymi postanowieniami.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu – e-mail: t.teresak@boxinterior.eu

bottom of page