top of page

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W Boxinterior wierzymy w zrównoważony business, dlatego szanujemy środowisko, dbamy o postęp społeczny i przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego. Chcemy wywierać pozytywny wpływ zarówno na społeczność naszych pracowników, jak i klientów jednocześnie dbając oto, żeby nasze działania miały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Odpowiedzialna
produkcja

Odpowiedzialna produkcja polega na konieczności zadbania o to, aby światowa konsumpcja i produkcja działały w sposób odpowiedzialny – zarówno w stosunku do środowiska, przyszłych generacji, jak i naszej planety. Zasady odpowiedzialnej produkcji, którymi się kierujemy, dotyczą również ograniczenia ilości odpadów i emisji ścieków podczas produkcji.

Proekologiczne rozwiązania

Skupienie się na odpowiedzialnym wyborze dostawców, surowców, procesów produkcyjnych i transportu jest jednym z naszych celów. Jeśli chodzi zaś o odpowiedzialność środowiskową i społeczną -  dążymy do długoterminowej i zrównoważonej działalności.  Przemysł światowy wykorzystuje zasoby, które wcale nie są nieograniczone. W naszych działaniach oznacza to, że zwracamy uwagę na materiały już raz użyte i rozważamy ich ponowne możliwe wykorzystanie.

Satysfakcja
zawodowa

Jednym z naszych głównych celów jest stworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. Aby to osiągnąć, kładziemy spory nacisk na rozwój pracowników. W naszej firmie panuje przyjazna atmosfera, równe traktowanie oraz benefity. Angażowanie i motywowanie osób przez nas zatrudnianych jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym, osiągniecie satysfakcji zawodowej.

bottom of page